10 Dosa Besar Yang Harus Dijauhi Menurut Al-Qur’an

Dosa besar

Dosa merupakan suatu tindakan atau ucapan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Allah. Hanya sekedar mengingatkan, dosa terbagi menjadi dua bagian yaitu dosa besar dan dosa kecil.

Apa sajakah yang termasuk 10 dosa besar menurut Al Quran?

Sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang kepada hambaNya yang sungguh-sungguh ingin memperoleh ampunan tersebut. Berikut inilah 10 macam dosa besar berdasarkan Al-Qur’an, Apa saja itu?

1. Syirik (Menyekutukan Allah)

Tentang dosa besar yang pertama ini Syirik, Allah telah berfirman: “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.” (Al Maidah: 72)

Kemudian Allah berfiman yang Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya,” (An Nisaa: 48).

2. Berputus Asa dari Mendapatkan Rahmat Allah

Berputus asa terhadap karunia allah ini sama dengan orang kafir, Karena mereka tidak mengetahui kebesaran rahmat Rabbul ‘Aalamiin. Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini, yang tergolong dalam dosa besar, berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan mereka, dan Allah melarang bagi kita umat islam untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, dan harus menjadi hamba yang selalu bersykur dan sabar.

Tentang hal ini Allah berfirman: “Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (Yusuf: 87)

3. Merasa Aman Dari Ancaman Allah

Dosa besar berikut ini juga ditegaskan oleh Allah dalam firmaNya : “Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi,” (Al A’raaf: 99)

4. Berbuat Durhaka Kepada Kedua Orang Tua

Tentang hal ini Allah berfirman: “Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka,” (Maryam: 32).

Seseorang yang durhaka kepada kedua orangtuanya termasuk kedalam perbuatan dosa besar. Contoh perbuatannya antara lain membentak, menghardik, berkata tidak sopan dan lain-lain. Karena Allah mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy ‘orang yang sombong lagi celaka’.

5. Membunuh

Allah berfirman: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya,” (An Nisaa: 93).

6. Menuduh Wanita Baik-baik Berbuat Zina

Dosa besar selanjutnya ialah menuduh wanita baik-baik berbuat zian, tentang hal ini Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,” (An Nuur: 23).

7. Memakan Riba

Larangan untuk menjauhi riba ini Allah berfirman : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (Al Baqarah: 275)

8. Lari dari Medan Pertempuran

Adapun maksudnya ialah, saat kaum muslimin sedang dimedan pertemuran melawan musuh dan menjada diri dari perlindungan lawan, salah satu seorang yang mencoba melarikan diri dari medan pertempuran tersebut, hal ini Allah berfirman : “Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya,” (Al Anfaal: 16).

9. Memakan Harta Anak Yatim

Sebagaimana firman Allah : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),” (An Nisaa: 10)

10. Berbuat Zina

Dosa besar yang terakhir ini adalah larangan tentang berbuat diri zina, artinya kita tidak boleh mendekati zina apalagi sampai berbuat zina.

hal ini Allah berfirman : “Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu,” (Al Furqaan: 68-69).

Inilah 10 dosa besar yang harus dijauhi menurut Al-Qur’an. Wallahu A’lam, Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang taat akan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

Contributor

Written by Sasjara Era

Content AuthorYears Of Membership